<<
>>

підсумковий тест модуля


1. Які положення Конституції УРСР 1919 року викликали найбільше невдоволення в українського селянства?

а) про позбавлення політичних прав приватних торгівців та комерційнихпосередників;

б) про відміну національного герба-тризуба;

в) про скасування приватної власності на землю та диктатуру пролетаріату;

г) про передачу законодавчих функцій Всеукраїнському з'їзду Рад.

2.

Яку назву носила Українська радянська держава після її створення у грудні 1917 року?

а) Українська Радянська Соціалістична Республіка;

б) Українська Соціалістична Радянська Республіка;

в) Українська Держава;

г) Українська Народна Республіка.

З.Яке з нижченаведених варіантів є хибним твердженням? - "Виборчих прав за Конституцією УРСР 1919 року були позбавлені"...

а) найбідніші селяни;

б) священики;

в) особи, які користувалися найманою працею;

г) агенти царської поліції.

4. Україна була включена до складу засновників ООН тому, що:

а) на цьому наполягав Й. Сталін;

б) її територія була окупована німцями;

в) понесла найбільші втрати у війні;

г) після перемоги над Німеччиною мала високий міжнародний авторитет.

5. Після проголошення ЗО червня 1941 року Акта ОУН про відновленняУкраїнської самостійної держави був створений національний уряд, який очолив:

а) Євген Коновалець;

б) Андрей Шептицький;

в) Степан Бандера;

г) Ярослав Стецько.

6. Останньою із приєднаних до УРСР територій стала:

а) Кримська область;

б) Північна Буковина;

в) Південна Бессарабія;

г) Закарпаття.

7. Із перелічених органів державної влади за Конституцією 1919 року назвіть той, якому не належали законодавчі функції:

а) Раді Народних Комісарів;

б) Президії ВУЦВК;

в) Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітету;

г) Всеукраїнському з'їзду Рад.

8. У якій із конституцій УРСР затверджено положення про керівну і спрямовуючи силу радянського суспільства— Комуністичну партію РадянськогоСоюзу:

а) 1919;

б) 1929;

в) 1937;

г) 1978.

9. Яке українське місто називають П'ємонтом національного відродження?

а) Київ;

б) Львів;

в) Новгород-Сіверський;

г) Бердичів.

10. Назвіть нині суверенну державу, яка у 1920-1930-х роках на правах автономії входила до складу УРСР:

а) Молдова;

б) Білорусь;

в) Словаччина;

г) Кримсько-татарська національна автономія.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме підсумковий тест модуля:

 1. Підсумковий тест модуля
 2. Підсумковий тест модуля:
 3. Підсумковий тест модуля
 4. Підсумковий тест модуля
 5. Підсумковий тест модуля
 6. Підсумковий тест навчального модуля
 7. Підсумковий тест навчального модуля
 8. ТЕСТ-ДОПУСК
 9. ТЕСТ-ДОПУСК
 10. ТЕСТ-ДОПУСК
 11. ТЕСТ-ДОПУСК
 12. ТЕСТ-ДОПУСК
 13. ТЕСТ-ДОПУСК
 14. ТЕСТ-ДОПУСК