<<
>>

Підсумковий тест модуля


1. Кому належала верховна влада в Боспорському царстві?

а) раді племінних вождів;

б) народним зборам;

в) царю;

г) номарху.

2. Столицею Боспору було місто

а) Пантікапей;

б) Херсонес;

в) Ольвія;

г) Фанагорія.

3.

В якій із рабовласницьких країн Північного Причорномор'я особу верховного правителя країни мав затверджувати римський імператор?

а) у Сарматській державі;

б) у Боспорському царстві;

в) у Кіммерії;

г) у Скіфському царстві.

4. Право власності на землю у Боспорському царстві належало

а) жерцям та работоргівцям;

б) царю та судновласникам;

в) воєначальникам та купцям;

г) царю та храмам.

5. Який із перелічених видів злочинів належить до категорії найтяжчих у рабовласницьких країнах Північного Причорномор'я?

а) крадіжка;

б) двоєженство;

в) зносини з політичними емігрантами;

г) обмова невинуватого.

6. Яке із нижчеперелічених міст України зберегло свою історичну назву з часів грецької колонізації?

а) Херсонес;

б) Феодосія;

в) Севастополь;

г) Очаків.

7. Мінорат (тіпог — менший) у спадковому праві Скіфії передбачав

а) перехід меншої частини майна до молодшого сина;

б) поділ майна на рівні долі між усіма спадкоємцями;

в) перехід батьківського майна неподільно до молодшого сина;

г) успадкування батьківського майна молодшою донькою.

8. Головним джерелом рабства у скіфському суспільстві булаа) боргова кабала;

б) втеча залежної особи від свого господаря;

в) самопродаж у рабство;

г) військовий полон.

9. Знайдіть відповідник до терміну „пелат".

а) представник залежного землеробського населення;

б) чиновник при дворі Боспорського царя;

в) військовий начальник у Скіфському царстві;

г) охоронець порядку в грецькому полісі.

10. Яке із нижчеперелічених античних міст Північного Причорномор'я за формою правління було демократичною республікою?

а) Фанагорія;

б) Херсонес;

в) Пантікапей;

г) Гермонасса.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Підсумковий тест модуля:

 1. Підсумковий тест модуля:
 2. Підсумковий тест модуля
 3. Підсумковий тест модуля
 4. підсумковий тест модуля
 5. Підсумковий тест модуля
 6. Підсумковий тест навчального модуля
 7. Підсумковий тест навчального модуля
 8. ТЕСТ-ДОПУСК
 9. ТЕСТ-ДОПУСК
 10. ТЕСТ-ДОПУСК
 11. ТЕСТ-ДОПУСК
 12. ТЕСТ-ДОПУСК
 13. ТЕСТ-ДОПУСК
 14. ТЕСТ-ДОПУСК
 15. ТЕСТ-ДОІГУСК
 16. Модуль № 5.1
 17. МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ Модуль №3.1
 18. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ Модуль №4.1
 19. МОДУЛЬ №1. Перші державні утворення і право на території нинішньої України (середина І тис. до н.е. — V ст. н.е.)
 20. МОДУЛЬ №4. 1. Запорізька Січ, її політичний устрій та право (кінець XV ст. — середина XVII ст.)