<<
>>

МОДУЛЬ № 7 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)


Зміст дидактичної одиниці

Створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. Конституція УСРР 1919 року, її основні положення. Передумови утворення і юридичне оформлення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

Конституційний процес в радянській Україні: Конституції 1929, 1937, 1978 років, основні положення. Розпад СРСР.

Спроби відновлення української державності напередодні і в ході Другої Світової війни: проголошення незалежності Карпатської України; акт ОУН про відновлення Української держави від 30 червня 1941 року. Включення Північної Буковини, Північної і Південної Бессарабії до УРСР. Утворення Чернівецької області у складі радянської України.

Анотація

Проголошенню, розвитку та занепаду радянської форми держави та права присвячений сьомий модуль навчального курсу. Істотне місце в ньому займає конституційний процес в радянській Україні, який, по суті, був безперервним. За всю історію УРСР було ухвалено чотири конституції.

Державницькі змагання 1930-40-х років та спроби створити незалежну Україну також не обійдені увагою. Карпатська Україна, Акт ОУН про відродження Української держави стоять у низці найважливіших державно-політичних подій, винесених у зміст навчального модуля.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме МОДУЛЬ № 7 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.):

 1. Модуль №7.1 Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 2. Модуль №3.2. Політико-правове становище українських земель у складі Королівства Польського та Речі Посполитої Польської (XIY — XVIII ст.)
 3. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
 4. Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
 5. Радянське спадкове право.
 6. Про революційну правосвідомість як джерело радянського права
 7. § 3. Радянське цивільне право в Україні
 8. Про додатковий секретний протокол до німецько-радянського пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р.
 9. Розділ X Автономна Республіка Крим
 10. МОДУЛЬ № 6 Національна державність та право за доби Української революції (1917-1921 pp.)
 11. Стаття 5. Україна є республікою
 12. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)
 13. 2.1.4. Право власності Автономної Республіки Крим
 14. Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:
 15. Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
 16. § 4. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
 17. Глава 9 Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах