<<
>>

МОДУЛЬ №5. 1. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях у період австрійського та австро-угорського панування (1772-1918 pp.)


Зміст дидактичної одиниці

Поділи Речі Посполитої та наслідки для українських земель. Створення Королівства Галичини та Лодомерії. Правовий статус окремих категорій населення.

Скасування кріпацтва. Органи влади та управління на західноукраїнських землях після створення Австро-У горської монархії.

Компетенція місцевої адміністрації на українських землях, які входили до складу Російської імперії. Ліквідація кріпосного права. Буржуазні реформи другої пол. XIX ст. Зміни в судовій системі. Кодифікаційні роботи та основні риси права.

Анотація

Теми навчального модуля розкривають зміст суспільно-політичного устрою на українських землях Австрійської, Австро-Угорської та Російської імперії з кінця XVIII — до початку XX ст. Наголошується на змінах, що сталися в правовому становищі українського населення у складі обох імперій після ліквідації кріпосного права. Подається зміст основних буржуазних реформ, їх відлуння на українських землях. Значне місце відведено характеристиці судової реформи 1864 року, кодифікації права, а також перетворенням у політичній сфері, що сталися внаслідок буржуазно-демократичної революції 1905-1907 років у Росії.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме МОДУЛЬ №5. 1. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях у період австрійського та австро-угорського панування (1772-1918 pp.):

 1. Модуль №5.2 Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської імперії (кін. XVIII — поч. XX ст.)
 2. МОДУЛЬ №3. 1. Велике князівство Литовське: державний лад, суспільний устрій та право (др. пол. XIV — XVI ст.)
 3. Модуль № 4.2 Українська гетьманська держава (Військо Запорізьке):державний лад, суспільний устрій та право (середина XVII ст. — кінець XVIII ст.)
 4. МОДУЛЬ №4. 1. Запорізька Січ, її політичний устрій та право (кінець XV ст. — середина XVII ст.)
 5. МОДУЛЬ №2. Формування Руської держави та її права. Особливості політичного розвитку Галицько-Волинської держави (VI ст. — пер. пол. XIV ст.)
 6. § 7. Право землевладения и землепользования граждан на землях сельскохозяйственного назначения
 7. Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з / січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період.
 8. МОДУЛЬ №1. Перші державні утворення і право на території нинішньої України (середина І тис. до н.е. — V ст. н.е.)
 9. МОДУЛЬ № 8 Державність та право незалежної України
 10. МОДУЛЬ № 6 Національна державність та право за доби Української революції (1917-1921 pp.)
 11. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)
 12. 2.2.2. Конституция РСФСР 1918 г.