<<
>>

МОДУЛЬ № 6 Національна державність та право за доби Української революції (1917-1921 pp.)


Зміст дидактичної одиниці

Українська Центральна Рада (УНР): боротьба за національно-державне відродження. Створення Української Народної Республіки, проголошення її незалежності.

„Статут про державний устрій, права і вольності УНР", основні положення.

Переворот 29 квітня 1918 року. Конституційні акти гетьманської влади. Зовнішня і внутрішня політика Гетьманату.

Прихід до влади Директорії УНР. Трудовий конгрес. Варшавський (1920) та Ризький (1921) міжнародні договори.

Розпад Австро-Угорської імперії та проголошення ЗУНР. Вищі, місцеві органи влади та управління. Акт проголошення соборності України від 22 січня 1919 року.

Формування збройних сил. Судова система. Право.

Анотація

Формуванню національної держави та права за доби Української революції 1917-1921 років присвячений навчальний модуль №6. У ньому знайшов відображення непростий характер державного будівництва, що відбувався в умовах світової, громадянської восн, внутрішніх революцій та зовнішніх агресій з боку сусідніх держав.

Значна увага приділена особливостям становлення державно-правових інститутів у Наддніпрянській Україні та в Західноукраїнській Народній Республіці, характеризуються їх основні компоненти, простежуються спільні риси зазначених явищ та процесів. Наголошується на причинах незавершеності становлення правових систем.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме МОДУЛЬ № 6 Національна державність та право за доби Української революції (1917-1921 pp.):

 1. МОДУЛЬ № 8 Державність та право незалежної України
 2. Модуль №7.2 Спроби відновлення української державності напередодні і у ході Другої Світової війни
 3. Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а та-кожрозвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
 4. МОДУЛЬ № 7 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 5. Модуль №7.1 Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 6. Стаття 164/8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу
 7. § 2.3. Адвокатское право в период революций 1917 года
 8. МОДУЛЬ №4. 1. Запорізька Січ, її політичний устрій та право (кінець XV ст. — середина XVII ст.)
 9. МОДУЛЬ №1. Перші державні утворення і право на території нинішньої України (середина І тис. до н.е. — V ст. н.е.)
 10. МОДУЛЬ №5. 1. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях у період австрійського та австро-угорського панування (1772-1918 pp.)
 11. Модуль №5.2 Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської імперії (кін. XVIII — поч. XX ст.)
 12. МОДУЛЬ №3. 1. Велике князівство Литовське: державний лад, суспільний устрій та право (др. пол. XIV — XVI ст.)
 13. Модуль № 4.2 Українська гетьманська держава (Військо Запорізьке):державний лад, суспільний устрій та право (середина XVII ст. — кінець XVIII ст.)
 14. Глава 53. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
 15. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.
 16. Організація Українських Націоналістів та Акт ОУН про відродження Української Держави