<<
>>

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Вивчення даного модуля слід розпочинати із з'ясування терміну "радянська держава". Студент має запам'ятати, що радянським називають спосіб організації політичної влади, який здійснюється через представницькі органи — Ради народних депутатів.

В Україні вона насаджувалася за допомогою залякування, та відвертого терору. З перших днів існування, попри декларації, радянська форма державності істотно обмежувала суверенне право України на її територію, самостійне функціонування державного апарату, видання загальнообов'язкових правових актів тощо. Фактично від постання держави у 1917 до її розпаду у 1991 році Україна функціонувала як частина радянського державно-політичного ме-гакомплексу.

При вивченні джерел радянського права варто загострити увагу на особливостях розуміння більшовиками революційної правосвідомості, а також їхнього ставлення до правових джерел попередніх історичних епох, насамперед Російської імперії.

Конституційний процес необхідно розглядати через аналіз основних положень кожної із чотирьох ухвалених в радянській Україні конституцій. Саме такий порівняльний підхід дасть змогу з'ясувати причини частих змін основного закону, їх повній змістовій та структурній аналогії як з конституціями Російської Федерації, так і Радянського Союзу.

В окремому блоці розглядаються суспільно-політичні процеси на Західній та Закарпатській Україні напередодні та в умовах Другої Світової війни. Слід уяснити, що створення державницьких організацій на кшталт Української військової організації чи Організації Українських Націоналістів (ОУН) не мали винятково антиросійського чи антипольського спрямування. Своєю програмною метою вони вважали визволення всіх українських етнічних територій від країн, які їх окупували. Зважаючи на актуальність заторкнутої проблеми, варто подумати над дискусійним питанням про можливість політичного і юридичного визнання вояків ОУН та Української Повстанської Армії (УПА) воюючою стороною у Другій світовій війні.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ
 7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ
 8. Стаття 31. Виправні роботи
 9. Глава IV Робота Суду
 10. Стаття 30/1. Громадські роботи
 11. Стаття 56. Громадські роботи
 12. Розділ I. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОБОТА СУДУ