<<
>>

Додатки Питання


Який політичний статус мала Запорізька Січ у складі Української

гетьманської держави?

Відповідь Впродовж усього періоду існування Української гетьманської держави (війська Запорізького) із середини XVII ст.

до кінця XVIII ст. Запорізька Січ мала право на самоврядування на своїй території і входила до її складу на правах автономії.

Питання Чи мав право на Запоріжжі знятий з посади вдруге обійняти її?

Відповідь На козацькій раді, де проходили вибори посадовців, січове товариство могло знімати посадовців і голосувати за них знову. Наприклад, Іван Сірко 8 разів знімався і стільки ж обирався кошовим отаманом.

Питання Які українські гетьмани не укладали договірних статей з московськими царями?

Відповідь Згідно з Переяславськими та Московськими домовленостями 1654 року, кожен обраний український гетьман мав укладати договір із московськими царями. Базовими для них мали бути Березневі статті Б.Хмельницького. Проте вся політика самодержавства щодо Гетьманщини спрямовувалася на обмеження її автономії. Якщо впродовж другої половини XVII ст. царизм дотримувався умов і укладав договори, то в 1728 році при обранні гетьманом Д.Апостола він відмовився це зробити, видавши указ, яким Військо Запорізьке позбавлялося своїх прав і вольностей. Останній гетьман К.Розумовський жодного договору вже не укладав.

Про оцінку Запорізької Січі представниками різноманітних суспільних верств. "Лотри, розбійники",— лементували на сеймах і в сенаті польські шляхтичі. Скаженіючи від зненависті, вони вимагали знищити Запорізьку Січ, стерти з лиця землі козацтво.

"Славне Запорожжя",— казали селяни про Січ. Вони тікали туди від феодалів, там шукали порятунку від тяжкого, нестерпного гніту. Запорозьких козаків—"святих лицарів, захисників Вітчизни"—оспівав народ у своїх думах, піснях, легендах.

"Гнездо своевольства",—писала цариця Катерина II у своєму маніфесті 1775 р. про скасування Запорозької Січі.

"Військом Запорозьким" назвав український народ визволені в 1648-1654 pp. від польсько-шляхетського панування українські землі. Таку ж назву він дав і українській козацько-селянській повстанській армії 1648 p., яка увібрала в себе кращі військові традиції Запорозької Січі.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Додатки Питання:

 1. 5. Додатки
 2. ДОДАТКИ
 3. Стаття 105. Додатки до протоколів
 4. Додатки
 5. Стаття Додатки до протоколів
 6. Додатки
 7. Додатки
 8. Додатки
 9. Додатки
 10. Додатки
 11. Стаття Підготовка протоколу та додатка
 12. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
 13. 4. Проблемні питання застосування законодавства
 14. 4. Проблемні питання застосування законодавства
 15. Статья 39. Лечебное питание
 16. Правило 38A (Розгляд процедурних питань)
 17. Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи
 18. ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ