<<
>>

Додатки


Питання. Поясніть, чому в історичній літературі події лютого 1917 року називають революцією, а жовтня того ж року — переворотом?

Відповідь. З латинської мови "революція" означає переворот.

Однак у контексті названих подій вживаються саме зазначені терміни. Це пояснюється тим, що у лютому 1917 року Микола II, хай і під тиском народних мас, подав у відставку самостійно, за внутрішнім переконанням неможливості очолювати державу. Відхід від влади у такий спосіб був передбачений конституційними актами 1906 року. У той же час ліквідація законної влади шляхом збройного повстання не відповідала чинному законодавству Російської імперії. Тому остання подія в історико-правовій літературі часто називається переворотом.

Питання. Хто такі „польські орлята", яким побудований меморіал у Львові? Чому такі суперечки точаться між українцями і поляками з приводу його відкриття?

Відповідь. "Польські орлята" — це польська молодь 16-18 років, які виступили на захист Польської держави під час захоплення Львова українськими Січовими стрільцями у листопаді 1918 року. Значна частина їх загинула.

Суперечки точилися не з приводу будівництва меморіалу, а з приводу зухвалого, на думку українців, запису при вході: "Польським орлятам, які загинули за свободу Польщі". Широкі маси української інтелігенції та політиків виступи-

ли проти такого тексту, мотивуючи тим, що не можна гинути за свободу власної держави на окупованій території іншого народу.

Питання. До чого привели переговори між гетьманською адміністрацією і російськими більшовиками у 1918 році?

Відповідь. Згідно з умовами Брестського договору від 9 лютого 1918 року, більшовицька Росія мала укласти мирну угоду з Україною. Такі переговори розпочалися у травні 1918 року в Києві, але більшовиками вони навмисно затягувалися і до підписання миру не привели.

Гетьман Української Держави П. Скоропадський про перспективи України: "Я переконаний, що Україна може існувати лише у формі Гетьманства. Звісно, права гетьмана мають бути істотно звужені у порівняння з тими, які я собі тимчасово привласнив для проведення у життя тих починань, котрі інакше проведені бути не можуть."

Витяг: П. Скоропадський. Спогади (кінець 1917— грудень 1918рр.). Київ — Філадельфія, 1995. — С.182.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Додатки:

 1. 5. Додатки
 2. ДОДАТКИ
 3. Стаття 105. Додатки до протоколів
 4. Стаття Додатки до протоколів
 5. Додатки
 6. Додатки
 7. Додатки
 8. Додатки
 9. Додатки
 10. Додатки Питання
 11. Стаття Підготовка протоколу та додатка
 12. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
 13. Стаття 252. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій
 14. Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду
 15. Реєстрація операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що перевозять наливом на суднах
 16. Стаття Збереження інформації
 17. Стаття 108. Журнал судового засідання
 18. Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності