<<
>>

Додатки


Питання Які причини спонукали еллінів материкової частини Греції колонізувати степову частину Північного Причорномор'я?

Відповідь З'ясовуючи причини еллінської міграції, учені виділяють їх цілу низку.

Серед основних називають:

- аграрну — нестача землі в метрополії підштовхувала до освоєння нових територій;

- демографічну — перенаселення материкової Греції;

- економічну— пошук у районах міграції сировинних ресурсів, яких не вистачало в метрополії;

- воєнну — агресія лідійців та персів змушувала до пошуку нових територій.Були й інші причини, але вони мали другорядний характер.

Питання Яка доля спіткала греків, що населяли міста Північного Причорномор'я?

Відповідь Існуванню античних міст-держав поклала край навала гунів (кочові племена, що просувалися з Північного Китаю до Карпат).

Питання Кому належала власність на землю у Боспорському царстві?

Відповідь Земля вважалася державною власністю, право розпоряджатися нею належало тільки царю. Особам, близьким до царя, земля надавалася у користування за умови виконання певних обов'язків на користь правителя. Земля перебувала також у власності храмів.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Додатки:

  1. 5. Додатки
  2. ДОДАТКИ
  3. Стаття 105. Додатки до протоколів
  4. Стаття Додатки до протоколів
  5. Додатки
  6. Додатки
  7. Додатки
  8. Додатки
  9. Додатки
  10. Додатки Питання