<<
>>

Джерела


1. Збірник законів Української РСР 1938-1973 pp.: У 2-х томах. 1974. —Т. 1.

- К.,

2. Систематичне зібрання діючого законодавства Української РСР. — К.,1975.

— Т.1. — С.8-26.

3. Постанова з'їзду народних депутатів СРСР "Про політичну і правову оцінку радянсько-німецького договору про ненапад від 1939 року", прийнята 24грудня 1989 року // Радянська Україна. — 1989. — 25 грудня.

4. Сергійчук В.І. Правда про "золотий вересень" 1939-го. — К.,1999.

5. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. — К.,1997. —С171-236.

Основна література

1. Історія держави і права України / За ред. В.Я. Тація та А.Й. Рогожина /: У2-х томах. — К.,2000. — Т.2. — С136-518.

2. Історія України: нове бачення: У 2-х томах.— К., 1996. —1.2.— С 429-467.

3. Історія українського права. — К., 2001. — С.147-179.

4. Музиченко П.П. Історія держави і права. — К., 1999. — С.385-398.

5. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: курс лекцій. — К.,1999. — С.358-367.

Додаткова література

1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953.— Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2-х томах. — К., 1994.

2. Косик В. Україна і Німеччина у Другій Світовій війні. — Париж — Нью-Йорк—Львів, 1993.

3. Кульчицький B.C. Історія Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. — Львів, 1956. — С.21-76.

4. Стерчо П. Карпато-Українська держава.— Львів, 1994.

5. Макогон С, Ткач А., Цветков В. Розвиток радянської державності наУкраїні. — К., 1966.

Факультативна література

1. Бах М., Залевський А. Війна втрачених надій: український самостійницький рух у 1935-1945 pp. // Український історичний журнал. — 1992. — № 6.

2. Волков СВ., Емельянов Ю.В. До и после секретных протоколов. — М.,1990.

3. Коваль B.C. За що і з ким боролися ОУН-УПА // Україна XX ст. Проблеми національного відродження. — К., 1993. — С 91-116.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Джерела:

 1. Поняття джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права
 2. Розділ II. Джерела аграрного права
 3. Джерела
 4. Джерела права.
 5. ГЛАВА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 6. § 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
 7. Джерела
 8. Джерела
 9. Джерела
 10. Джерела
 11. Джерела
 12. Джерела
 13. § 2. Джерела приватного права
 14. Про революційну правосвідомість як джерело радянського права
 15. § 1. Поняття та джерела авторського права
 16. § 1. Поняття та джерела авторського права
 17. Підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки