<<
>>

Джерела


1. Отмена крепостного права на Украине. Сборник документов и материалов.—К., 1961.

2. Российское законодательство X — XX веков: В 9-ти томах. — М, 1989. -

Т.7 — Т.9.

3.

Государственная дума в России. В документах и материалах. — М., 1957.

Основна література

1. Історія держави і права України: академічний курс. — К., 2000. — Т. 1.

2. Кульчицький B.C.. Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України.—К., 1995.

3. Музиченко П.П. Історія держави і права України. — К., 1999.

Додаткова література

1. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII— початок XX ст.).—Львів, 1996.

2. Кульчицький B.C. Державний лад і право в Галичині. — Львів, 1966.

3. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. — К.,1968.

4. Теплицький В.П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні.—К.,1959.

5. Щербина П.Б. Судебная система на Правобережной Украине в концеXVIII-XIXCT. —K.,1977.

Факультативна література

1. Дубровський С.М. Столипінська земельна реформа. — К., 1963.

2. Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням //[сторичні ессе. — К., 1994. — Т.1. — С.471-483.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Джерела:

 1. Поняття джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права
 2. Розділ II. Джерела аграрного права
 3. Джерела
 4. Джерела права.
 5. ГЛАВА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 6. § 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
 7. Джерела
 8. Джерела
 9. Джерела
 10. Джерела
 11. Джерела
 12. Джерела