<<
>>

Джерела


1. Законодательство Древней Руси. — М., 1984.

2. Российское законодательство X — XX веков (тексти и комментарии): в 9-ти томах /под ред. О.И. Чистякова/. — М., 1984.

— Т.1.

3. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х томах. — Київ,1997. —Т.1.

Основна література

1. Історія держави і права України: У 2-х томах /за ред. В.Я. Тація /. — К.,2000.— Т.1.

2. Історія держави і права України /за ред. А.С. Чайковського/. — К., 2001.

3. Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України (у схемах) —К., 2001.

5. Музиченко П.Д. Історія держави і права України. — К., 2001.

Додаткова література

Х.Брайчевський М.Ю. Походження Русі. — К., 1968.

2. Греков Б.О. Киевская Русь. — М, 1956.

3. Костомаров Н.И. Князь Данило Романович Галицкий // Исторические про-изведения. — К., 1990. — С. 238-262.

6. Котляр М.Ф. Данило Галицький. — К., 1979.

7. Кріт 'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

8. Толочно П.П. Древняя Русь. — К., 1987.

9. ФрояновИ.Я. Киевская Русь. — Л., 1980.

10. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского госу-дарства. — М., 1949.

Факультативна література

Х.Дубровіна А.Б. Государственньїй строй Киевской Руси // Советское госу-дарство и право. — 1982. -№6.

2. Захарченко П.П. Київська Русь: державний устрій, суспільний лад та основні риси права // Історія України. -2002. -№7, 10.

3. Ричка В.М. Шлюб і подружнє життя у Київській Русі //Український історичний журнал (УІЖ).-1992.-№1.-С. 131-142.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Джерела:

 1. Поняття джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права
 2. Розділ II. Джерела аграрного права
 3. Джерела
 4. Джерела права.
 5. ГЛАВА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 6. § 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
 7. Джерела
 8. Джерела
 9. Джерела
 10. Джерела
 11. Джерела
 12. Джерела
 13. § 2. Джерела приватного права
 14. Про революційну правосвідомість як джерело радянського права
 15. § 1. Поняття та джерела авторського права
 16. § 1. Поняття та джерела авторського права
 17. Підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
 18. § 4. Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права