<<
>>

Анотація


Навчальний модуль присвячений вивченню політичного розвитку та права на українських землях, що входили до складу Великого князівства Литовського, королівства Польського та Речі Посполитої Польської. Вперше в навчальній літературі політико-правові процеси, що мали місце на українських землях Литви і Польщі, розглядаються окремо один від одного. Виділяються особливості суспільного ладу, структури та функціонування державних установ, аналізуються спільні та відмінні риси правових систем.

При розгляді наслідків Люблінської унії 1569 року для українських земель вказується на свідоме прискорення процесів, пов'язаних із відчуженням українського етносу від органів центрального та місцевого управління, поступове переведення його на колоніальне становище.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме Анотація:

 1. МОДУЛЬ № 8 Державність та право незалежної України
 2. МОДУЛЬ №4. 1. Запорізька Січ, її політичний устрій та право (кінець XV ст. — середина XVII ст.)
 3. МОДУЛЬ №5. 1. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях у період австрійського та австро-угорського панування (1772-1918 pp.)
 4. МОДУЛЬ №2. Формування Руської держави та її права. Особливості політичного розвитку Галицько-Волинської держави (VI ст. — пер. пол. XIV ст.)
 5. МОДУЛЬ № 6 Національна державність та право за доби Української революції (1917-1921 pp.)
 6. МОДУЛЬ № 7 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 7. МОДУЛЬ №1. Перші державні утворення і право на території нинішньої України (середина І тис. до н.е. — V ст. н.е.)
 8. Игнатюк Наталья Александровна, Павлушкин Алексей Владимирович. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО. Учебное пособие. , 2007
 9. ВВЕДЕНИЕ
 10. Глава 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО - ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
 11. § 1. Понятие муниципального права. Предмет и метод муниципального права
 12. § 2. Система муниципального права
 13. § 3. Источники муниципального права.
 14. § 4. Муниципально-правовые нормы, институты, субъекты.
 15. § 5. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации
 16. Глава 2. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 17. § 1. Основные теории местного самоуправления.