<<
>>

О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

У підручнику аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

<< | >>
Розділ VI ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 37 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
Глава 38 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Глава 40 ДОГОВОРИ ПОСТАВКИ
Глава ДОГОВОРИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Глава 42 ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
Глава 43 ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)
Глава 44 ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ)
Глава ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
Глава 46 ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА
Глава ДОГОВІР ПОЗИЧКИ (БЕЗОПЛАТНОГО КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ)
Глава 48 ДОГОВІР ПІДРЯДУ
Глава 49 ДОГОВОРИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
Глава ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
Глава 52 АВТОРСЬКІ ДОГОВОРИ
Глава ДОГОВОРИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 54 ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
Глава 55 ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ
Глава 56 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ
Глава 57 ПОЗИКА
Глава ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН
Глава 59 ДОГОВІР СХОВУ (ЗБЕРІГАННЯ)
Глава 60 ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
Глава 61 ДОГОВІР КОМІСІЇ
Глава 62 ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
Глава 63 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Глава 64 ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА
Глава 65 УСТАНОВЧІ ДОГОВОРИ
Глава ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Розділ VII ПОЗАДОГОВІРНІ (НЕДОГОВІРНІ) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 67 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю ТА МАЙНУ
Глава 68 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ
Глава ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ ОСОБОЮ БЕЗ ВІДПОВІДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Розділ VIII СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 71 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВОГО ПРАВА
Глава 72 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН

Книги и учебники по дисциплине Гражданское право:

 1. Коллектив авторов. КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине гражданское право на тему: «Деньги как объект гражданских правоотношений» - 2017 год
 2. С.И. Суслова. Правовые формы жилищных отношений - 2014 год
 3. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 4. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 5. А.В. Петренко. Гражданское право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 11. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 12. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 13. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 14. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 15. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур`зин. Гражданское право: учебник - 2011 год
 16. Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини - 2011 год
 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 1, часть 1. - 2010 год

 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 1, часть 2 - 2010 год

 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 2. Часть 1. - 2010 год

 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 2. Часть 2. - 2010 год