<<
>>

О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

У підручнику аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

<< | >>
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 1 ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 2 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Глава 4 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Глава 5 ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Глава 6 ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 7 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
Глава 8 ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 9 ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ТА АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 10 ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Глава ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Глава 12 УГОДИ (ПРАВОЧИНИ)
Глава 13 СТРОКИ (ТЕРМІНИ). ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Глава 14 ПРЕДСТАВНИЦТВО І ДОВІРЕНІСТЬ
Глава 15 ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Розділ II ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 16 ПОНЯТТЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН ТА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 17 ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
Розділ III ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Глава 18 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Глава ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Глава ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ГРОМАДЯН)
Глава 21 ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Глава 22 ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 23 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 24 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
Глава 25 РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
Глава 26 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Розділ IV ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 27 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Глава 28 ПРАВО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ВЛАСНОСТІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
Глава 29 ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
Розділ V ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА
Глава ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Глава 32 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
Глава 33 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Глава 34 СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Глава 35 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Глава 36 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Книги и учебники по дисциплине Гражданское право:

 1. Коллектив авторов. КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине гражданское право на тему: «Деньги как объект гражданских правоотношений» - 2017 год
 2. С.И. Суслова. Правовые формы жилищных отношений - 2014 год
 3. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 4. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 5. А.В. Петренко. Гражданское право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 11. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 12. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 13. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 14. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 15. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур`зин. Гражданское право: учебник - 2011 год
 16. Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини - 2011 год
 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 1, часть 1. - 2010 год

 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 1, часть 2 - 2010 год

 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 2. Часть 1. - 2010 год

 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 2. Часть 2. - 2010 год