<<
>>

С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Підручник базується на новому законодавстві України, практиці його застосування та наукових здобутках учених-цивілістів. Він складається з двох розділів: "Договірні зобов'язання" та "Недоговірні зобов'язання", в яких послідовно і грунтовно висвітлюються основні цивільно-правові інститути, сталі та загальновизнані погляди і концепції, а також власні позиції авторів щодоокремих складних, проблемних і суперечливих питань науки цивільного права.

<< | >>
РОЗДІЛ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ГЛАВА 1. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
§ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
§ 3. Договір поставки
§ 6. Договір міни
ГЛАВА 2. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
§ 1. Загальні положення про договір дарування
§ 2. Характеристика окремих видів договору дарування
ГЛАВА 4. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)
ГЛАВА 5. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)
§ 1. Загальні положення про договір найму (оренди)
§ 3. Договір найму (оренди) земельної ділянки
§ 4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди
§ 5. Договір найму (оренди) транспортного засобу
§ 6. Договір лізингу
§ 7. Договір найму (оренди) житла
ГЛАВА 6. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ
ГЛАВА 7. ДОГОВІР ПІДРЯДУ
§ 1. Загальні положення про договір підряду
§ 2. Договір побутового підряду
§ 3. Договір будівельного підряду
§ 5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
ГЛАВА 9. ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ
§ 3. Договір перевезення пасажира та багажу
§ 4. Договір чартеру (фрахтування)
ГЛАВА 10. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ
§ 2. Спеціальні види зберігання
ГЛАВА 11. ДОГОВІР ОХОРОНИ
§ 2. Договір про охорону об'єктів
§ 3. Договір охорони квартир
ГЛАВА 17. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
ГЛАВА 19. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА
ГЛАВА 20. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ
ГЛАВА 21. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 2. Окремі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
ГЛАВА 22. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
ГЛАВА 23. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
§ 2. Договір простого товариства
РОЗДІЛ 2. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ГЛАВА 24. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
§ 2. Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
ГЛАВА 25. ВЧИНЕННЯ ДІЙ У МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ
ГЛАВА 27. СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ГЛАВА 29. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
§ 2. Відшкодування моральної шкоди
§ 8. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами, особами, цивільна дієздатність яких обмежена, та особами, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними
§ 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
§ 11. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю

Книги и учебники по дисциплине Гражданское право:

 1. Коллектив авторов. КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине гражданское право на тему: «Деньги как объект гражданских правоотношений» - 2017 год
 2. С.И. Суслова. Правовые формы жилищных отношений - 2014 год
 3. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 4. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 5. А.В. Петренко. Гражданское право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 11. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 12. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 13. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 14. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 15. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур`зин. Гражданское право: учебник - 2011 год
 16. Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини - 2011 год
 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 1, часть 1. - 2010 год

 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 1, часть 2 - 2010 год

 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 2. Часть 1. - 2010 год

 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 2. Часть 2. - 2010 год