<<
>>

Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини. 2011

Навчальний посібник «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини» містить розгорнутий аналіз правових засад організації та діяльності Європейського суду з прав людини. Він спрямований на навчально-методичне забезпечення викладання та вивчення курсу «Прецедентне право Європейського суду з прав людини», який читається магістрантам юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.ХНУ імені В. Н. Каразіна

<< | >>
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
§ 2. Права і свободи, проголошені
§ 3. Ратифікація та денонсація
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДОДАТКИ
Розділ I ПРАВА І СВОБОДИ
Розділ II. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Розділ III ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Протокол № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Розділ I. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОБОТА СУДУ
Глава I Судді
Глава II Головування в Суді і роль бюро Суду
Правило 9A
Глава III КАНЦЕЛЯРІЯ
Глава IV Робота Суду
Глава V Палати
Розділ II ПРОЦЕС
Глава I Загальні правила
Глава II Початок провадження у справі
Глава III Судді-доповідачі
Глава IV Провадження щодо прийнятності
Індивідуальні заяви
Міждержавні та індивідуальні заяви
Глава V Провадження після прийняттязаяви
Глава VI Слухання
Глава VII Провадження у Великій палаті
Глава VIII Судові рішення
Розділ III ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА
Розділ IV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ДОДАТОК ДО РЕГЛАМЕНТУ (стосовно розслідувань)
ПРАКТИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ Клопотання про вжиття тимчасових заходів
ПРАКТИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ. Початок провадження у справі
(Індивідуальні заяви, передбачені статтею 34 Конвенції)
ПРАКТИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ Письмовий змагальний процес
I. Подання змагальних паперів

Книги и учебники по дисциплине Гражданское право:

 1. Коллектив авторов. КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине гражданское право на тему: «Деньги как объект гражданских правоотношений» - 2017 год
 2. С.И. Суслова. Правовые формы жилищных отношений - 2014 год
 3. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 4. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 5. А.В. Петренко. Гражданское право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 11. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 12. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 13. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 14. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 15. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур`зин. Гражданское право: учебник - 2011 год
 16. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 1, часть 1. - 2010 год

 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 1, часть 2 - 2010 год

 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 2. Часть 1. - 2010 год

 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 2. Часть 2. - 2010 год

 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Гражданское право: учебник: в 3-х томах

  Том 3. Часть 1. - 2010 год