<<
>>

Законодавчі вимоги щодо охорони водних об'єктів природно-заповідного фонду та лікувальних водних об'єктів.

Характеризуючи охорону та користування водними об’єктами, віднесеними до віднесеним до ПЗФ, треба зазначити, що водні об’єкти, віднесені у встановленому законодавством порядку до об’єктів ПЗФ, охороняються та використовуються відповідно до вимог, встановлених ЗУ «Про ПЗФ України».

На водних об’єктах, віднесених до ПЗФ, забороняється здійснення будь-якої діяльності, що суперечить їхньому цільовому призначенню.

Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, здійснюється в порядку, встановленому для санітарної охорони курортів.

З метою охорони водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, встановлюються округи санітарної охорони курортів з особливим режимом у порядку, передбаченому законодавством про охорону здоров'я.

Скидання будь-яких зворотних вод у водні об'єкти, що віднесені до категорії лікувальних, забороняється.

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Законодавчі вимоги щодо охорони водних об'єктів природно-заповідного фонду та лікувальних водних об'єктів.:

 1. Державний контроль в галузі охорони водних об'єктів: законодавчі вимоги щодо відтворення водних об'єктів і відновлення якості водних ресурсів.
 2. Основні вимоги щодо забезпечення охорони вод і водних об'єктів та їх законодавче закріплення.
 3. Правові вимоги щодо управління та контролю в галузі охорони курортних й оздоровчих територій та об'єктів, ведення моніторингу та кадастру природних територій курортів і лікувально-оздоровчих об'єктів.
 4. Правовий режим охорони природних об’єктів природно-заповідного фонду.
 5. Поняття, значення та правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 6. Правовий режим охорони штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду.
 7. Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду
 8. Особливості охорони тваринного світу на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду.
 9. Поняття й особливості охорони курортних, лікувально-оздоровчих територій та об'єктів.
 10. Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду.
 11. Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів
 12. § 2. Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин
 13. § 2. Договір про охорону об'єктів
 14. Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів.
 15. Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його юридичне і практичне значення.
 16. Законодавчі вимоги щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечні засоби поводження з ними.
 17. Державний облік об'єктів та речовин, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.
 18. Загальна характеристика договору про охорону об'єктів
 19. Особливості правової охорони підземних вод та об'єктів питного і комунально-побутового водопостачання.