<<
>>

Співвідношення між державним фондом надр і державним фондом родовищ корисних копалин.

Державний фонд надр включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.


Родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання.

Техногенні родовища корисних копалин - це місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки мінеральної сировини.

Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими як промислові, становлять Державний фонд родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені родовища корисних копалин - резерв цього фонду.

Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного фонду надр.

Державний фонд родовищ корисних копалин формується спеціально уповноваженим центральним орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Державний фонд надр формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр разом з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Співвідношення між державним фондом надр і державним фондом родовищ корисних копалин.:

 1. Види корисних копалин і критерії їх розмежування за значенням на загальнодержавні та місцеві: державний облік родовищ і запасів корисних копалин.
 2. Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з вивчення, використання й охорони надр.
 3. § 4. Управление лесным фондом
 4. § 1. Управление земельным фондом
 5. 2. Создание и управление фондом
 6. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
 7. Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин
 8. Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 9. Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 10. Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 11. Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду.
 12. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення рослинного світу.
 13. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів.
 14. Засоби захисту прав власників у випадках втручання державних органів у здійснення власником його правомочностей та видання державними органами актів, які порушують права власників
 15. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.
 16. Стаття 165/1. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування