<<
>>

Правові заходи щодо охорони рекреаційних зон і територій, умови та порядок встановлення режиму охорони рекреаційних зон і територій.

Правова охорона рекреаційних зон — це система організаційних, правових, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання, охорону від несприятливого впливу, відтворення і підвищення рекреаційної цінності, дотримання їх правового режиму.

Правова охорона рекреаційних зон спрямована на забезпечення права громадян на дозвілля та відпочинок, на збереження та покращення їхнього здоров'я, задоволення духовних та культурних потреб.

Основними правовими формами охорони рекреаційних зон є:

— встановлення компетентними органами правил та норм з охорони й відтворення природних об'єктів рекреаційних зон;

— визначення заборон і обмежень у здійсненні господарчої та іншоьдіяльності на територіях рекреаційних зон;

— ведення обліку, контролю, нагляду за якістю природних об'єктів рекреаційних зон, дотримання вимог їх правового режиму;

— розроблення нормативів рекреаційного навантаження на одиниці площі;

— закріплення прав та обов'язків з раціонального використання природних об'єктів рекреаційних зон;

— виділення особливо захищених ділянок лісового фонду навколо рекреаційних територій;

— припинення порушень рекреаційного законодавства;

— відновлення порушених прав громадян і застосування встановлених заходів відповідальності до порушників;

— економічне стимулювання раціонального використання та охорони рекреаційних зон;

— проведення інших заходів та встановлення інших вимог з охорони рекреаційних зон.

Екологічні вимоги залежать від цільового призначення рекреаційних зон, їх місця розташування та інших факторів. Конкретні вимоги щодо охорони рекреаційних зон у межах населених пунктів встановлюються місцевими радами. Правова охорона рекреаційних зон у приміських та зелених зонах залежить від правового режиму таких зон, але в повному обсязі не збігається, оскільки для рекреаційних територій встановлені більш суворі вимоги. Якщо рекреаційні зони є частиною об'єктів природно-за-(» повідного фонду, правова охорона їх визначається аналогічно до І охорони таких об'єктів з урахуванням їх цільового призначення. Е Правову охорону рекреаційних зон здійснюють місцеві ради, на ? території яких створюються такі зони, незалежно від їх ор-; ганізаційної форми. Значну частину заходів з охорони проводять | центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та Міністертво охорони здоров'я України. Спеціальні обов'язки покладаються на органи виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань водного господарства, з питань проведення земельної реформи, забезпечення ; раціонального використання та охорони земельних ресурсів та | інші. Захист прав та інтересів громадян здійснюють судові органи І і прокуратура.

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Правові заходи щодо охорони рекреаційних зон і територій, умови та порядок встановлення режиму охорони рекреаційних зон і територій.:

 1. Поняття, склад та види рекреаційних зон і територій: правові критерії зонування рекреаційних територій.
 2. Правові вимоги щодо управління та контролю в галузі охорони курортних й оздоровчих територій та об'єктів, ведення моніторингу та кадастру природних територій курортів і лікувально-оздоровчих об'єктів.
 3. Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів.
 4. Стаття 343. Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон
 5. Правові заходи щодо охорони тваринного світу та їх зміст.
 6. Правові заходи щодо охорони навколишнього середовища в промисловості.
 7. Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря від побутового і виробничого впливу, заходи запобігання хімічному та фізичному впливу на повітря.
 8. Поняття й особливості охорони курортних, лікувально-оздоровчих територій та об'єктів.
 9. Правові заходи охорони довкілля на транспорті.
 10. Особливості охорони тваринного світу на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду.
 11. Правові заходи охорони довкілля в сільському господарстві.
 12. Правовий режим земель рекреаційного призначення та їх використання для організації відпочинку і туризму.
 13. Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду