Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.

Кадастри природних ресурсів — систематизований звід даних, що включає якісне та кількісне описання об'єктів та явищ, у ряді випадків з їх економічною оцінкою, містить фізико-географічну характеристику, класифікацію, дані про динаміку, ступінь вивченості та еколого-соціально-економічну оцінку з прикладенням картографічних та статистичних матеріалів.

Метою ведення державних кадастрів природних ресурсів є: облік кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання. Такі обліки необхідні насамперед для забезпечення раціонального природокористування та охорони довкілля, прийняття еколого-управлінських рішень та визначення їх ефективності, забезпечення необхідною інформацією органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених суб'єктів. Дані, що містяться в кадастровій документації, використовуються також для визначення меж та грошової оцінки природних ресурсів, заходів щодо їх відновлення, відшкодування завданої екологічними правопорушеннями шкоди.

Екологічним законодавством передбачається ведення таких видів кадастрів: - державний земельний кадастр (гл. 34 ЗК України); - державний водний кадастр (ст. 28 ВК України); - державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин (ст. 43 КУпН); - державний лісовий кадастр (гл. 9 ЛК України); - державний кадастр тваринного світу (ст. 56 Закону України «Про тваринний світ»); -державний кадастр рослинного світу (ст. 38 Закону України «Про рослинний світ»); - державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду (розд. VIII Закону України «Про природно-заповідний фонд»); - державний кадастр природних територій курортів України (ст. 36 Закону України «Про курорти»); - містобудівний кадастр населених пунктів (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Суспільні відносини, що виникають у зв'язку із веденням природноресурсових кадастрів, урегульовані низкою законодавчих та інших нормативно-правових актів, серед яких: Закон України від 7 липня 2011 року «Про державний земельний кадастр»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року «Порядок ведення державного обліку і кадастру рослинного світу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року «Порядок створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року «Порядок створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 року «Порядок ведення Державного водного кадастру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року «Порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року «Положення про регіональні кадастри природних ресурсів».

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.:

 1. Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 2. § 1. Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
 3. Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
 4. Поняття, значення та правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 5. Правовий режим охорони природних об’єктів природно-заповідного фонду.
 6. Стаття 91/2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів
 7. Система заходів щодо охорони земельних ресурсів та їх правове закріплення.
 8. ГЛАВА 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
 9. Глава 72 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН
 10. § 3. Метод цивільно-правового регулювання
 11. Глава 38 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 12. Глава ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН
 13. § 1. Види перевезень та їх правове регулювання
 14. Стаття 3. Правове регулювання діяльності адвокатури
 15. Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини
 16. Як здійснюється правове регулювання перевезень?
 17. Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.