Екологічні стандарти: умови і порядок їх розробки, затвердження, впровадження і застосування на практиці, їх види.

Екологічний стандарт — це документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги (Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 року у редакції від 30 липня 2010 року).

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами.

Залежно від рівня органу, який приймає чи схвалює нормативні документи із стандартизації, вони поділяються на: національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори, прийняті чи схвалені центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, а також видані ним каталоги та реєстри загальнодержавного застосування; стандарти, технічні умови та правила усталеної практики, прийняті чи схвалені іншими органами та організаціями, що займаються питаннями стандартизації, а також видані ними каталоги.

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема, матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо, що пов'язано з використанням природних ресурсів та їх відтворенням, а також охороною довкілля. Зокрема, стандартизація в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом прийняття відповідних стандартів, які визначають вимоги щодо якості земель, допустимого антропогенного навантаження на ґрунти та окремі території, допустимого сільськогосподарського освоєння земель тощо.

Порядок здійснення стандартизації визначається Законом України «Про стандартизацію», Законом України від 1 грудня 2005 року «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та низкою державних стандартів України, зокрема: ДСТУ 1.0:2003 «Національна стандартизація. Основні положення»; ДСТУ 1.5-2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів»; ДСТУ 1.6:2003 «Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів».

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Екологічні стандарти: умови і порядок їх розробки, затвердження, впровадження і застосування на практиці, їх види.:

 1. Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища: види і порядок впровадження
 2. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону земель, її види, умови і порядок застосування.
 3. Екологічні правовідносини, їх особливості, види і зміст.
 4. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.
 5. Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів
 6. Умови оголошення територій та об'єктів курортними: види курортів, санаторно-курортних установ та їх медичний профіль.
 7. Умови і порядок проведення екологічної експертизи.
 8. § 6. Умови та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства
 9. § 2. Право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її надання
 10. § 3. Використання методу тестування в юридичній практиці
 11. Стаття Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
 12. Стаття Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав
 13. Порядок та умови відшкодування потерпілому додаткових витрат у зв'язку з ушкодженням здоров'я
 14. Стаття 599. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
 15. Стаття 195/1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
 16. Стаття 595. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав
 17. Стаття Наслідки укладення та затвердження угоди
 18. Стаття 473. Наслідки укладення та затвердження угоди
 19. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни