Державний облік об'єктів та речовин, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.

Стаття 24. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовищаОб'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види й розміри шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього підлягають державному обліку.

(Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 198-IV ( 198-15 ) від 24.10.2002)Підприємства, установи та організації проводять первинний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища і безоплатно подають відповідну інформацію органам, що ведуть державний облік у цій галузі.Збір, обробка і подання відповідним державним органам зведеної статистичної звітності про обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин, використання природних ресурсів, виконання завдань по охороні навколишнього природного середовища та іншої інформації, ведення екологічних паспортів здійснюється за єдиною для республіки системою в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Державному обліку підлягають об'єкти, що шкідливо впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища, види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види та розміри шкідливих фізичних впливів на нього.

Підприємства, установи та організації проводять первинний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища і безоплатно подають відповідну інформацію органам, що ведуть державний облік у цій галузі.

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Державний облік об'єктів та речовин, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.:

 1. Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 2. Система органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 3. Основні функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 4. Основні цілі й завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 5. Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища: види і порядок впровадження
 6. Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів
 7. Правові заходи щодо охорони навколишнього середовища в промисловості.
 8. Поняття, значення та правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 9. Правовий режим охорони природних об’єктів природно-заповідного фонду.
 10. Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду.
 11. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.
 12. § 3. Охорона земель як об'єкта природного середовища
 13. Законодавчі вимоги щодо охорони водних об'єктів природно-заповідного фонду та лікувальних водних об'єктів.
 14. Державний контроль в галузі охорони водних об'єктів: законодавчі вимоги щодо відтворення водних об'єктів і відновлення якості водних ресурсів.