<<
>>

§ 6. Умови та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства

Діяльність селянського (фермерського) господарства припиняється в разі:

- рішення членів селянського (фермерського) господарства про припинення його діяльності. При цьому враховується як намір голови господарства добровільно відмовитися від земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, так і бажання всіх членів господарства припинити подальше його функціонування;

— припинення права власності на землю, права користування земельною ділянкою у випадках, передбачених ст.

140 Земельного кодексу України (добровільна відмова власника від права на земельну ділянку; відчуження земельної ділянки за рішенням власника; звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора; відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб; конфіскація за рішенням суду), а також ст. 141 Земельного кодексу України (при добровільній відмові від права користування земельною ділянкою;

- вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим кодексом; при використанні земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; при використанні земельної ділянки не за цільовим призначенням;

- систематичної несплати земельного податку або орендної плати;

— визнанні селянського (фермерського) господарства банкрутом, тобто його неспроможності задовільнити претензії кредиторів і виконати свої зобов'язання перед бюджетом (державою);

- коли не залишається жодного члена селянського (фермерського) господарства або спадкоємця, який хоче продовжувати діяльність господарства.

Припинення діяльності селянського (фермерського) господарства здійснюється за рішенням районної або міської ради, а в разі його банкрутства — господарським судом.

Спори про припинення діяльності селянського (фермерського) господарства вирішуються судом.

Майно селянського (фермерського) господарства, що припинило свою діяльність, використовується в першу чергу для розрахунків по оплаті праці найманих працівників, а також для виконання зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими кредиторами. Решта майна залишається в колишніх членів господарства на праві спільної сумісної власності або ж розподіляється між ними, якщо є на це 'їх згода. Якщо така згода відсутня, то спір вирішується судом.

<< | >>
Источник: В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко. Аграрне право України. 2003

Еще по теме § 6. Умови та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства:

 1. § 2. Порядок створення селянського (фермерського) господарства і його державна реєстрація
 2. § 4. Правовий режим майна селянського (фермерського) господарства
 3. § 5. Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства
 4. § 1. Поняття та основні ознаки селянського (фермерського) господарства
 5. Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства
 6. § 3. Склад селянського (фермерського) господарства, права та обов'язки його членів
 7. Право спільної власності селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства
 8. § 5. Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств
 9. Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють навколишнє природне середовище.
 10. Розділ XV. Правове становище особистого селянського господарства
 11. § 3. Правовий режим майна особистих селянських господарств
 12. § 1. Поняття особистого селянського господарства і суб'єкти на право його ведення
 13. § 4. Права та обов'язки сільськогосподарських підприємств по розвитку особистих селянських господарств
 14. Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств
 15. ГЛАВА 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
 16. Стаття 17. Припинення адвокатської діяльності
 17. Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
 18. § 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян
 19. § 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян