<<
>>

§ 2. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів

Залежно від організаційно-правових форм суб'єкти аграрного права розмежовуються на дві групи: підприємства кооперативного та підприємства корпоративного типу.

Аграрні підприємства кооперативного і корпоративного типу мають як спільні риси, так і відмінні.

Спільними їхніми рисами є те, що це — юридичні особи, які мають спеціальну правоздатність і Дієздатність, можуть набувати прав та юридичних обов'язків, бути позивачами і відповідачами в суді. Особливість аграрних підприємств кооперативного типу полягає в тому, що вони, передусім, об'єднують трудову діяльність, тобто кожен член такого підприємства повинен особисто в ньому працювати. Всі члени такого підприємства мають право брати участь в управлінні діяльністю підприємства (за принципом: один член кооперативу - один голос). Від кожного працівника такого підприємства залежить застосування заходів заохочення і стягнення. Це і відрізняє риси підприємства кооперативного типу від підприємств корпоративного типу.

Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у діяльності сільськогосподарського товариства, повинні обов'язково зробити особистий майновий внесок у статутний фонд товариства. Внесками учасників можуть бути не тільки грошові кошти, а й будинки, обладнання, цінні папери, право на користування природними ресурсами, а також право на інтелектуальну власність людини. Цим аграрні підприємства корпоративного типу відрізняються від підприємств кооперативного типу.

Суттєвою особливістю правосуб'єктності підприємств корпоративного типу є те, що вони насамперед об'єднують капітал, а не свою трудову участь.

Господарські товариства створюються на основі укладення установчого договору, який має вирішальне значення для учасників такого підприємства у зв'язку з тим, що установчий договір регламентує відносини між учасниками господарського товариства залежно від їх частки у статутному фонді підприємства. Згідно зі ст. 12 Закону України «Про господарські товариства» вони виступають власниками переданого їм майна, учасниками виробленої продукції, отриманих прибутків.

Більш детально питання щодо суб'єктів кооперативного та корпоративного типів висвітлені в розділі XIV.

<< | >>
Источник: В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко. Аграрне право України. 2003

Еще по теме § 2. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів:

 1. Розділ XVII. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів
 2. § 4. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
 3. 12. Правосубъектность частных аграрных предприятий кооперативного и корпоративного типов.
 4. 26. Виды и структура внутренних правоотношений в частных аграрных предприятиях кооперативного и корпоративного типов.
 5. § 2. Поняття власності аграрних підприємств корпоративного типу
 6. § 3. Поняття права засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу
 7. § 3. Правосуб'єктність юридичної особи
 8. Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
 9. Міжнародна правосуб'єктність націй та народів, що ведуть боротьбу за національне самовизначення
 10. Екологічна правосуб'єктність і природоохоронні права й обов'язки юридичних і фізичних осіб.
 11. 15. Понятие права основания, корпоративных прав в аграрных (сельскохозяйственных) предприятиях (обществах) корпоративного типа.
 12. 16. Понятие права участия корпоративных прав в аграрных (сельскохозяйственных) предприятиях (обществах) корпоративного типа.
 13. Міжнародна правосуб'єктність держав. Державний суверенітет. Види держав. Прості (унітарні), складні держави та їхні союзи
 14. § 1. Поняття власності підприємств кооперативного тип
 15. § 2. Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членів