<<
>>

§ 2. Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а також механізаторів сільськогосподарських підприємств

Окремі технологічні процеси в рослинництві потребують оптимальних агротехнічних строків і відповідної якості (обробка грунту, сівба, збирання врожаю), бо це визначатиме долю майбутнього врожаю.

Такі особливості умов праці вимагають застосування поточного преміювання, інших заохочень.

У тваринництві праця організується таким чином: поголів'я худоби закріплюється за окремими тваринниками або за відповідною бригадою, ланкою чи фермою. Залежно від форми організації праці застосовуються індивідуальна або колективна оплата праці, преміювання. Нараховується оплата за натуральними показниками, тобто за живою вагою худоби, за одержання приплоду, а також одержання яєць птахофермами, меду пасіками, надою молока на фермах і т. ін. Норми обслуговування визначаються згідно з Правилами нормування праці. При цьому повинно враховуватися раціональне використання кормів, конкретні умови праці, добросовісне ставлення до виконання своїх обов'язків, безперервний стаж роботи.

Механізованим роботам належить провідне місце в усіх сільськогосподарських процесах. У зв'язку з цим приділяється більше уваги удосконаленню оплати праці трактористів-машиністів.

На сільськогосподарських механізованих роботах оплата праці в сільськогосподарських підприємствах проводиться за виконаний обсяг робіт або відпрацьований час за встановленими тарифними ставками. Всім механізаторам залежно від знань, досвіду роботи, згідно з Положенням про атестацію трактористів-машиністів, надається кваліфікація — тракторист-машиніст І, II, Ш класу з виплатою надбавок: трактористам-машиністам І класу - 20 відсотків, II класу — 10 відсотків до заробітку на механізованих роботах. Надбавки виплачуються також за збирання врожаю з урахуванням якісних показників, за економію паливно-мастильних матеріалів, за звання «Майстер», за безперервний стаж роботи, за роботу на тракторі, комбайні упродовж певного часу без капітального ремонту і т. ін.

Праця осіб управлінсько-обслуговуючого персоналу винагороджується на основі посадових окладів або відповідно до умов контракту. З метою підвищення зацікавленості керівників і спеціалістів державного і колективного типів підприємств вважається за доцільне проводити оплату їхньої праці за рахунок фонду оплати праці, що затверджується власником підприємства або радою трудового колективу.

У зв'язку з реструктуризацією сільськогосподарського виробництва виникають нові форми сільськогосподарських підприємств, які свою роботу будують на госпрозрахункових і ринкових засадах. Відповідно до цього і повинні застосовуватися форми та системи оплати праці в сільському господарстві.

<< | >>
Источник: В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко. Аграрне право України. 2003

Еще по теме § 2. Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а також механізаторів сільськогосподарських підприємств:

 1. § 1. Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах
 2. § 1. Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах
 3. Розділ VI. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах
 4. § 4. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
 5. Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств
 6. § 3. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств
 7. § 4. Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах
 8. Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві
 9. Розділ XII. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами
 10. § 4. Органи управління в державних сільськогосподарських підприємствах
 11. § 1. Основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами
 12. § 3. Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу
 13. § 2. Органи управління сільськогосподарських підприємств колективного типу
 14. § 2. Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членів
 15. Розділ XVII. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів
 16. Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
 17. § 3. Договори у сфері технічного сервісу сільськогосподарських підприємств
 18. Стаття 12. Оплата праці адвоката та його помічника
 19. Стаття 428. Гарантія оплати праці посадових осіб митної служби України
 20. § 1. Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства