<<
>>

§ 2. Методи аграрного права

Будь-яке наукове дослідження потребує визначення не тільки його предмета, але й методу, який використовується наукою для пізнання її предмета. У юридичній літературі, в тому числі і в аграрно-правовій, досі ще не склалося чіткого визначення методу правового регулювання.

Традиційно метод правового регулювання розглядається відповідно до системи права. Вся система права за однорідністю правовідносин (предмета правового регулювання) поділяється на галузі. А оскільки метод правового регулювання властивий тим суспільним відносинам, які є предметом даної галузі права, то мається на увазі, що предмету кожної галузі повинен відповідати і метод правового регулювання.

Проте ця позиція в умовах формування ринкових відносин втрачає своє значення. Нині вченими-правознавцями жваво обговорюється проблема дослідження методу правового регулювання стосовно права в цілому. Вона не нова, до неї зверталися вчені-юристи й раніше.

У загальній теорії держави і права під методом правового регулювання розуміють закріплені в нормах права прийоми, засоби і способи впливу на поведінку суб'єктів права, установ у відповідних суспільних відносинах.

Оскільки предмет аграрного права становлять не однорідні, а цілий комплекс пов'язаних між собою характером виробництва різних правовідносин, то слід говорити не про єдиний метод правового регулювання, а про різноманітність методів. Стосовно тих чи інших суспільних відносин, які виникають в умовах сільськогосподарського виробництва, застосовується і метод їх правового регулювання.

У випадках, коли між суб'єктами господарювання в аграрному секторі виникають правовідносини власності, для їх регулювання застосовуються прийоми, засоби і способи цивільного методу правового регулювання — рівноправності сторін. Метод земельного законодавства застосовується у випадках регулювання земельних правовідносин в АПК. Управлінсько-організаційним відносинам, які є складовою частиною предмета аграрного права, властивий характер переважно методів господарського права. Отже, слід погодитися з правниками, які висловлюють думку про те, що аграрному праву притаманні три основних методи правового регулювання: дозвіл, припис, заборона, які знаходять своє вираження в диспозитивних і імперативних прийомах регулювання з урахуванням специфіки аграрних відносин, про що детальніше йшлося в першому параграфі цього розділу.

<< | >>
Источник: В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко. Аграрне право України. 2003

Еще по теме § 2. Методи аграрного права:

 1. 2. Метод аграрного права
 2. 1. Предмет и метод аграрного права
 3. § 4. Методы аграрного права
 4. Розділ I. Предмет, методи, принципи і система аграрного права
 5. ЛЕКЦИЯ № 1. Понятие, предмет, метод, система и принципы аграрного права
 6. 2. Методы регулирования в аграрном праве.
 7. § 1. Понятие аграрного права как отрасли права и ее место в системе права Российской Федерации
 8. § 3. Поняття права засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу
 9. 3. Система аграрного права
 10. § 5. Иные критерии (системообразующие факторы) формирования аграрного права как отрасли права
 11. 4. Принципы аграрного права
 12. § 4. Система аграрного права
 13. § 3. Принципи аграрного права
 14. § 2. Система аграрного права
 15. 2. Система и принципы аграрного права