<<
>>

8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

8.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання.
8.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.
При оскарженні або опротестувати постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, установленого абзацом першим пункту 8.9 цього Положення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу звертається до виконання посадовою особою, яка винесла постанову.
8.3.
Постанова про накладення адміністративного стягнення виконується уповноваженим на те органом у порядку, установленому чинним законодавством.
У разі винесення кількох постанов про накладення адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.
8А Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу здійснюється в порядку, встановленому законом.
8.5. За наявності обставин, зазначених у підпунктах "в", "г" і "е" пункту 3.4 цього Положення, посадова особа, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання, про що робить запис у цій постанові з посиланням на відповідний документ (зазначаються назва, реквізити документа та орган, що його видав).
8.6. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання постанови відповідно до пункту 7.5 цього Положення перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту.
8.7. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються посадовою особою, яка винесла постанову.
8.8.
Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється посадовою особою, яка винесла постанову.
Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем у разі забезпечення ним примусового виконання постанови про адміністративне правопорушення, винесеної посадовою особою, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу".
8.9. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
Особа, на яку накладено штраф за вчинення адміністративного правопорушення, сплачує його через банки України.
Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, надсилає посадовій особі, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію квитанції або іншого платіжного документа про Його сплату для внесення до постанови запису про її виконання. Зазначена копія підшивається до справи.
8.10. У разі несплати правопорушником штрафу в установлений строк уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління надсилає постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, його роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому законом.
У порядку примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:
подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу; витрати на облік зазначених правопорушень.
8.11. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається посадовій особі, яка винесла постанову.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме 8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу:

  1. Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
  2. Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
  3. Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
  4. Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
  5. Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
  6. Стаття 298. Обов'язковість постанови про накладення адміністративного стягнення
  7. Глава 27. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
  8. Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
  9. Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
  10. Розділ V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень