<<
>>

Стаття 65/1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень

Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 65і згідно із Законом України від 06.03.96 р.
№ 81/96-ВР; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Лісовий кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища").
Предмет посягання - полезахисні лісосмуги та захисні лісонасадження.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у знищенні або пошкодженні полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень (формально-матеріальний склад).
Правовий режим полезахисних лісосмуг та захисних лісонасаджень законодавством чітко не врегульований. Стаття 60 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" відносить їх до природних об'єктів, що підлягають особливій охороні.
До захисних лісових смуг належать спеціально створені насадження лінійного типу для виконання кліматорегулюючих, ґрунтозахисних і водоохоронних функцій. До полезахисних лісових смуг належать штучно створені насадження лінійного типу для захисту сільськогосподарських угідь. До захисних смуг лісів уздовж залізниць належать ліси, що прилягають до діючих та тих, що будуються, залізниць, завширшки 500 метрів з кожного боку.
Ширину смуг встановлюють від межі смуги відводу дороги, але не менш як 15 метрів від полотна залізниці. В гірських районах ширина захисних смуг лісів у разі потреби може бути збільшена на основі спеціальних обстежень до розмірів, що забезпечують надійне збереження доріг і безпеку руху. До захисних смуг лісів уздовж автомобільних доріг державного значення належать ліси, що прилягають до діючих та тих, що будуються, автомобільних доріг, завширшки 250 метрів з кожного боку дороги. Ширину смуг визначають від межі смуги відводу дороги, але не менш як 15 метрів від полотна автомобільної дороги. У гірських районах на дорогах державного значення ширина захисних смуг лісів у разі потреби може бути збільшена на основі спеціальних вишукувань до розмірів, що забезпечують надійне збереження доріг і безпеку руху. До захисних лісових насаджень на смугах відводу каналів належать усі ліси, розташовані в смугах відводу каналів. Захисні лісові насадження - це штучно створені ліса, лісові смуги для захисту фунту, доріг, населених пунктів та ін.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 65/1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень:

 1. Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду
 2. Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка
 3. Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку
 4. Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів
 5. Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів.
 6. Державний облік лісового фонду, ведення лісового кадастру, моніторингу лісів і здійснення лісовпорядкування.
 7. Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств
 8. Економічні та екологічні функції лісів і стан законодавства про охорону лісових ресурсів: співвідношення природоохоронних вимог лісового і земельного законодавства.
 9. Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду
 10. Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах
 11. Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах
 12. Стаття 245. Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу
 13. Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
 14. Стаття 412. Необережне знищення або пошкодження військового майна