<<
>>

Стаття 73. Засмічення лісів відходами

Засмічення лісів відходами - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.03.96 р.
№ 81/96-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 14.12.99 р. № 1288-ХІУ, від 16.06.2011 р. № 3532-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони лісів (див. Лісовий кодекс України, Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про металобрухт", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання небезпечної продукції" тощо).
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у засміченні відходами території лісів.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відходи", відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. При цьому, небезпечні відходи - це відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.
Оскільки відповідальність за коментованою статтею настає незалежно від того, чи були спричиненні наслідки, достатньо самого факту вчинення дій, що зумовлюють засмічення, для утворення складу адміністративного правопорушення. Водночас, презюмується, що засмічення як дія в будь-якому випадку обумовлює завдання шкоди лісовим ресурсам, а також необхідність прибирання засміченої території лісу від відходів. Відтак, даний склад доцільно вважати подвійним - формально-матеріальним.
Розмір шкоди, завданої зазначеним правопорушенням, обчислюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 665 "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу".
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 73. Засмічення лісів відходами:

  1. Особливості вирішення спорів в сфері забезпечення охорони лісів і лісових ресурсів: юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону лісів.
  2. Правова охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання.
  3. Правопорушення у сфері поводження з відходами та види юридичної відповідальності за їх вчинення.
  4. Стаття 59/1. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вол від забруднення і засмічення
  5. Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини
  6. Стаття 245. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів
  7. Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками
  8. Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
  9. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів.
  10. Державний облік лісового фонду, ведення лісового кадастру, моніторингу лісів і здійснення лісовпорядкування.