<<
>>

Стаття 41/1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк - тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 41 згідно із Законом України від 19.01.95 р.
№ 8/95-ВР; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у трудовій сфері (див. Кодекс законів про працю України, Закон України "Про колективні договори і угоди").
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок укладення і виконання колективних договорів і угод.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в ухиленні осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисному порушенні встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпеченні роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк (формальний склад).
Слід звернути увагу на ту обставину, що відповідальність передбачено не за відсутність колективного договору, а за ухилення від участі в переговорах, пов'язаних із його укладенням і зміною. Процедуру ведення таких переговорів визначено статтею 10 Закону України "Про колективні договори і угоди": будь-яка зі сторін, уповноважена на укладення колективного договору чи угоди, протягом семи днів після одержання письмового повідомлення іншої сторони про бажання почати переговори, повинна розпочати роботу з ведення цих переговорів. У разі порушення строку початку переговорів, сторона, яка ініціювала їх початок, вносить державному інспектору праці подання про притягнення до адміністративної відповідальності посадової особи протилежної сторони. Зазначене подання має містити завірені копії документів, що підтверджують факт отримання протилежною стороною переговорів письмового попередження про їх початок.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - особи, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представники трудових колективів.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини тільки у формі умислу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 41/1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди:

 1. Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі
 2. Стаття 41/2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди
 3. Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди
 4. Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди
 5. Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї
 6. Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї
 7. Стаття 188/30. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб
 8. Правило (Неможливість брати участь у розгляді справи, відведення або звільнення від участі)
 9. Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів
 10. Стаття 409. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом
 11. Стаття 270. Застереження щодо умов застосування методів оцінки товарів за ціною угоди щодо ідентичних товарів та за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів
 12. Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї
 13. Стаття 185/4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
 14. Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди
 15. Стаття Наслідки укладення та затвердження угоди
 16. Стаття Ініціювання та укладення угоди
 17. Стаття 473. Наслідки укладення та затвердження угоди
 18. Стаття 188/21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
 19. Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
 20. Стаття 188/20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів