<<
>>

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель

Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльної - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 03.02.93 р.
№ 2977-ХІІ, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, ВІД 19.11.97 р. № 650/97-ВР, від 15.04.2008 р. № 271-VI, від 21.01.2010 р. № 1825-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку с суспільні відносини у сфері забезпечення раціонального землекористування та охорони земель (див. Земельний кодекс України, Закони України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", "Про охорону навколишнього природного середовища" тощо).
Предмет посягання - сільськогосподарські та інші землі.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у псуванні сільськогосподарських та інших земель, забрудненні їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжитті заходів по боротьбі з бур'янами (формально-матеріальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни (в т.ч. громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності), так і посадові особи.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель:

  1. Стаття 239. Забруднення або псування земель
  2. Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
  3. Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств
  4. § 2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
  5. Розділ XVI. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
  6. Правові вимоги щодо охорони земель від водної та вітрової ерозії, хімічного і радіоактивного забруднення, забудови і нових технологій.
  7. Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів
  8. § 2. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості
  9. Статья 87. Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
  10. § 1. Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва