<<
>>

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

Погіршення середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування) тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.03.96 р.
№ 81/96-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 11.07.2003 р. № 1122-ІV)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони тваринного і рослинного світу (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу України").
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок охорони рідкісних видів тварин і рослин. Предмет посягання - рідкісні види тварин і рослин.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у:
1) погіршенні середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України (формальний склад);
2) знищенні, незаконному або з порушенням встановленого порядку вилученні їх з природного середовища (формальний, а в частині знищення - формально-матеріальний склад);
3) порушенні умов утримання (вирощування) тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження) (матеріальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України:

 1. Особливості охорони рідких і зникаючих видів рослин: основні вимоги щодо ведення Червоної книги України та Зеленої книги України.
 2. Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
 3. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.
 4. Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
 5. Стаття 88/1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах
 6. Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр
 7. Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу
 8. Стаття 59/1. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вол від забруднення і засмічення
 9. Правові заходи щодо охорони тваринного світу та їх зміст.
 10. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та відтворення тваринного світу.
 11. Правові вимоги щодо здійснення інтродукції, акліматизації та селекції рослин; правила створення і збереження ботанічних колекцій.
 12. Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.