<<
>>

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр

Самовільна забудова площ залягання корисних копалин, невиконання правил охорони надр і вимог щодо охорони довкілля, будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, зв'язаних з користуванням надрами, знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, а також маркшейдерських і геодезичних знаків - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, яка призводить до необґрунтованих втрат балансових запасів корисних копалин, наднормативні втрати І наднормативне розубожування корисних копалин при видобуванні, псування родовищ корисних копалин та інші порушення вимог раціонального використання їх запасів - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Втрата маркшейдерської документації, невиконання вимог щодо приведений гірничих виробок і бурових свердловин, які ліквідуються або консервуються, в стан, що забезпечує безпеку населення, а також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і бурових свердловин на час консервації - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення особливих умов спеціального дозволу на користування надрами, якщо це не пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах,- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Отримання доходу у великих розмірах мас місце, коли його сума у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 19.01.95 р.
№ 8/95-ВР, від 07.02.97 р.
№ 55/97-ВР, від 05.04.2001 р. Як 2342-1II, від 08.09.2005 р. № 2851-ІV, від 05.11.2009 р. № 1708-VI, від 19.10.2010 р. № 2608-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони надр (див. Кодекс України про надра, Гірничий закон України тощо).
Предмет посягання на надра.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1) самовільна забудова площ залягання корисних копалин, невиконання правил охорони надр і вимог щодо охорони довкілля, будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, зв'язаних з користуванням надрами, знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, а також маркшейдерських і геодезичних знаків;
2) вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, яка призводить до необґрунтованих втрат балансових запасів корисних копалин, наднормативні втрати і наднормативне розубожування корисних копалин при видобуванні, псування родовищ корисних копалин та інші порушення вимог раціонального використання їх запасів;
3) втрата маркшейдерської документації, невиконання вимог щодо приведення гірничих виробок і бурових свердловин, які ліквідуються або консервуються, в стан, що забезпечує безпеку населення, а також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і бурових свердловин на час консервації;
4) порушення особливих умов спеціального дозволу на користування надрами, якщо це не пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах.
Відповідно до статті 58 Кодексу України про надра забороняється проектування і будівництво населених пунктів, промислових комплексів та інших об'єктів без попереднього геологічного вивчення ділянок надр, що підлягають забудові.
Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням з відповідними територіальними геологічними підприємствами та органами державного гірничого нагляду. При цьому повинні здійснюватися заходи, які б забезпечували можливість видобування з надр корисних копалин.
Порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Забудова площ залягання корисних копалин місцевого значення, а також розміщення на ділянках їх залягання підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи (чч. 1 і 4 цієї статті); тільки посадові особи (чч. 2 і 3 цієї статті).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр:

 1. Стаття 59/1. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вол від забруднення і засмічення
 2. Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
 3. Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
 4. Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення гірничого законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону надр.
 5. Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з вивчення, використання й охорони надр.
 6. Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр
 7. Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр
 8. Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини
 9. Основні вимоги щодо забезпечення охорони вод і водних об'єктів та їх законодавче закріплення.
 10. Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці
 11. Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд
 12. Стаття 197. Порушення обов’язків щодо охорони майна
 13. Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
 14. Правові вимоги щодо охорони земель від водної та вітрової ерозії, хімічного і радіоактивного забруднення, забудови і нових технологій.
 15. Стаття 46. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)
 16. Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
 17. Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
 18. Стаття 172/8. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
 19. Стаття 168/2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів
 20. Законодавчі вимоги щодо охорони водних об'єктів природно-заповідного фонду та лікувальних водних об'єктів.