<<
>>

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового колективу

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.
Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178- 180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української РСР від 29.05.85 р.
№ 316-ХІ, від 16.10.85 р. № 1117-ХІ, від 27.064)6 p. № 2444-ХІ, від 12.06.87 р.№4134-ХІ, від 12.06.87 p. № 4135-ХІ, від 19.05.89 p. № 7542-ХІ; законами України від 28.01.94 p. № 3890-ХІІ, від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-III)
(1) Відповідно до статті 252-1 Кодексу законів про працю України, трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
(2) Стаття 21 коментованого Кодексу передбачає можливість звільнення особи від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу.
(3) Питання щодо того, чи доцільно до особи правопорушника застосувати заходи громадського впливу замість адміністративного стягнення, вирішує на власний розсуд орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу про адміністративне правопорушення.
Це питання вирішується з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника.
(4) Застосування до правопорушника положень статті 21 цього Кодексу є правом, а не обов'язком органу (посадової особи), уповноваженого вирішувати справу про адміністративне правопорушення. Стаття 21 може бути застосована до правопорушника за вчинення будь-якого з правопорушень, передбачених Особливою частиною цього Кодексу.
(5) Для застосування положень статті 21 КУАП до правопорушника трудовим колективом підприємства або громадською організацією органу (посадовій особі), уповноваженому вирішувати справу про адмінправопорушення, подається 1) клопотання звільнення від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу; 2) протокол загальних зборів трудового колективу підприємства або вищого статутного керівного органу громадської організації, що містить рішення про а) звернення до органу (посадової особи), уповноваженої вирішувати справу про адмінправопорушення, з клопотанням про звільненням правопорушника від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу підприємства; б) призначення розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення з метою визначення заходу (заходів) громадського впливу, що належить застосувати до особи правопорушника.
(б) Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156,173, 176,177, 178- 180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового колективу:

 1. Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
 2. 5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
 3. Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
 4. Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
 5. Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
 6. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
 7. Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 8. Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
 9. Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 10. Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
 11. 2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
 12. 2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
 13. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення