<<
>>

Стаття 53/4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель - тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 534 згідно із Законом України від 05.11.2009 р.
№ 1708-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері користування земельними ділянками (див. Земельний кодекс України, Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затв. наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1).
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок володіння і користування ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земельних ділянок.
Предмет посягання - ґрунтовий покрив (поверхневий шар) земельних ділянок.
Відповідно до норм Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, ґрунтовий покрив земельних ділянок - це поверхневий шар ґрунту, який характеризується родючістю; спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у незаконному заволодінні ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (формально-матеріальний склад).
Згідно п 7.1-7.2 Порядку, контроль за виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у проекті землеустрою, здійснює інспекційний орган Держкомзему. який видав дозвіл, та територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
Після проведення рекультивації порушених земель проводиться обстеження земельної ділянки і складається акт, який підписується представниками інспекційного органу Держкомзему, територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та заявником. В акті зазначається відповідність виконаних робіт умовам, визначеним у проекті землеустрою, фіксуються показники агрохімічного паспорта земельної ділянки, з якої було знято родючий шар фунту, а також показники агрохімічного паспорта рекультивованої земельної ділянки.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 53/4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель:

 1. Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
 2. Стаття 53/3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу
 3. Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
 4. Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
 5. Статья 87. Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
 6. Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду
 7. Статья 7.16. Незаконное предоставление земельных участков из состава земель историко-культурного назначения (в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
 8. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.
 9. Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв
 10. Державний, самоврядний та громадський контроль за охороною земель: моніторинг стану земель і ґрунтів та його наукове і практичне значення.
 11. Глава XI. МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
 12. Стаття 106/2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель