<<
>>

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:
1) постанову адміністративної комісії- у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим
Кодексом;
2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;
3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.
Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення.
4) виключено
5) виключено
Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.
Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.
Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора - керівником вищестоящого органу.
Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 03.04.86 р.
№ 2010-ХІ, від 19.05.89 р. № 7542-ХІ; законами України від 15.12.92 р.№ 2857-ХІІ, від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 24.03.99 p. № 557-ХІV, від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 24.09.2008 p. № 586-VI)
(1) Відповідно до ч. 1 ст. 288 КУАП, постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:
1) постанову адміністративної комісії- у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;
2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;
3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.
Відповідно до статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності вирішується місцевими загальними судами як адміністративними судами протягом п'яти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на п'ять днів.
Рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності є остаточним і оскарженню не підлягає.
(2) Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення.
(3) Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.
(4) Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу (див. статтю 290 КУАП), а також незалежно від наявності протесту прокурора - керівником вищестоящого органу.
(5) Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення:

 1. Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
 2. Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 3. Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 4. Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
 5. Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
 6. Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
 7. Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
 8. Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
 9. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
 10. Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
 11. Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 12. Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 13. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 14. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 15. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення