<<
>>

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.
Копія постанови вручається під розписку.
У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.
По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.
У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення.
По справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 174 1191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.
Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.
Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 166і , 166і цього Кодексу, у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із законом.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 05.04.2001 p.
№ 2342-ІІІ, від 24.09.2008 р. № 586-УІ, від 11.06.2009 р. № 1508-У І, який втратив чинність згідно із Законом України від 21.і2.2010p. M 2808-УІ, від 07.04.2011 р. № 3207-УІ, від 08.09.2011 р. № 3720-УІ)
(1) Відповідно до ч. 1 ст. 285 КУАП, постанова по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.
(2) Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.
(3) По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.
(4) У випадках, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається (див. статтю 258 цього Кодексу), копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення.
(5) По справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 174 ("Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку") і 191 ("Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів") цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того:
1) відповідному підприємству, установі або організації для відома
2) органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.
(6) Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.
(7) Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 166 ,166 цього Кодексу, у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із законом.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови:

 1. Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
 2. Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
 3. Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
 4. Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
 5. Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
 6. Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
 7. Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 8. Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 9. Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 10. Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 11. Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 12. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 13. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 14. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
 15. Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення