<<
>>

Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.
Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.
Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у пунктах 1 - 4 статті 213 цього Кодексу, одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.
Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.
Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального органу- головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим установленим способом.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 р.
№ 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ, Від 24.09.2008 р. № 586-УІ)
(1) Стаття 283 цього Кодексу встановлює вимоги до змісту постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 коментованої статті, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.
(2) Постанова по справі про адмінправопорушення повинна містити:
1) найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи;
2) відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
3) опис обставин, установлених при розгляді справи;
4) зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
5) прийняте по справі рішення.
Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у пунктах 1 - 4 статті 213 цього Кодексу, одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.
Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.
(3) Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.
(4) Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального органу - головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
(5) У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим установленим способом.
(6) Види постанов по справі про адмінправопорушення визначені статтею 284 цього Кодексу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення:

 1. Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
 2. Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
 3. Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
 4. Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
 5. Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
 6. Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
 7. Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 8. Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 9. Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 10. Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 11. Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 12. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 13. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 14. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
 15. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
 16. Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
 17. Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
 18. Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення