<<
>>

Стаття 270. Законні представники

Інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення, мають право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники).
Законні представники мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони представляють, приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу.
(1) Інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення, мають право представляти їх законні представники.
(2) Законними представниками в справах про адміністративні правопорушення можуть бути батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники особи, яка притягається до адміністративної відповідальності/потерпілого.
(3) Законні представники мають право:
1) знайомитися з матеріалами справи;
2) заявляти клопотання;
3) від імені особи, інтереси якої вони представляють, приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 270. Законні представники:

 1. Стаття 39. Законні представники
 2. Статья 270. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие Комментарий к статье 270
 3. Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності
 4. Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
 5. Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій
 6. Стаття 270. Об'єкти оподаткування
 7. Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого
 8. Стаття 488. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 9. Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
 10. Стаття 58. Представник потерпілого
 11. Статья 270. Утратила силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ.
 12. Статья 270. Содержание заявления об усыновлении
 13. § 4. Потерпілий і його представник
 14. § 4. Потерпілий і його представник
 15. Стаття 59. Законний представник потерпілого
 16. Стаття 270. Зміст заяви
 17. § 270. Обязательства по односторонним обещаниям
 18. Стаття Законний представник потерпілого
 19. Стаття 64. Законний представник цивільного позивача