<<
>>

Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян

Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин.
(Із змінами, внесеними згідно а Законом України від 05.04.2001 р.
№ 2342-ІІІ)
(1) Згідно статті 24 Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Громадяни мають однакові права та є рівними перед законом. Відтак розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян:

 1. 5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
 2. Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
 3. Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
 4. Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
 5. Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
 6. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
 7. Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
 8. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 9. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
 10. 3. Справи про адміністративне правопорушення
 11. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
 12. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 13. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
 14. Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення
 15. Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 16. Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 17. Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
 18. Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
 19. Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення