<<
>>

Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України

Органи Міністерства аграрної політики України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки піл час їх експлуатації (стаття 108).
Від імені органів Міністерства аграрної політики України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної Інспекції нагляду за технічним станом машин, обладнанням та якістю пально-мастильних матеріалів Міністерства аграрної політики України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р.
№ 2342-1II: у редакції Закону України від 24.09.2008 р. № 586-УІ)
(І) Органи Міністерства аграрної політики та продовольства України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (стаття 108).
Від імені органів Міністерства аграрної політики та продовольства України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Інспекції державного технічного нагляду Міністерства аграрної політики та продовольства України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України:

 1. Стаття 188/27. Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України
 2. Стаття 18. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління
 3. Стаття 244/2. Органи Пенсійного фонду України
 4. Стаття 244/9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
 5. Стаття 244/10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
 6. Стаття 188/28. Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
 7. Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
 8. Стаття 100. Рада Національного банку України розробля основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
 9. Стаття 244/5. Органи державного контролю за цінами
 10. Стаття 244/3. Органи державної статистики
 11. Стаття 244* Порушення законодавства про континентальний шельф України
 12. Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду
 13. Стаття 244/1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
 14. Стаття 244/12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
 15. Стаття 244/11. Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
 16. Стаття 244/7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрологи та сертифікації
 17. Стаття 244/4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
 18. Стаття 244/8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
 19. Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения Комментарий к статье 244
 20. Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав