<<
>>

Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті 163,163 , 163'', частина перша статті 163/7, статті 163 - 163/1, 18830).
Від імені Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають ораво Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени Комісії та уповноважені Комісією посадові особи.
(Доповнено статтею 24417 згідно із Законом України від 25.12.2008 р.
№ 801-УІ; із змінами, внесеними згідно із законами України під 07.07.2011 р. № 36І0-Н від 15.11.2011 р. .№ 4025-VI)
(1) Стаття 244-17 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно частини першої кочем токами статті. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних папері и і а застосування санкцій, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року № 2272 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 р. за №? 120/14811) (Санкомісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринву цінних паперів (статті 163, 163, 163, частина перша статті 1637, статті 163е- - 163м, 1КН КУАП).
(2) Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Комісії (далі - уповноважені особи) у межах наданих повноважень.
Адміністративне стягнення на громадянина чи посадову особу може бути накладено не як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.
Справи про правопорушення розглядаються відповідно до повноважень уповноважених осіб центрального апарату Комісії або територіальних органів Комісії, на підвідомчій території яких було виявлено порушення або перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення.
Справи про адміністративні правопорушення розглядаються центральним апаратом Комісії або територіальними органами Комісії відповідно до законодавства.
Якщо правопорушення вчинено спільними діями кількох осіб, то справи про правопорушення щодо цих осіб передаються одній уповноваженій особі, яка розглядає їх одночасно. Якщо правопорушення вчинено відокремленим підрозділом юридичної особи (філією, представництвом тощо), то справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається уповноваженими особами центрального апарату Комісії або територіальних органів Комісії за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
(3) Справи про правопорушення у відношенні юридичних осіб у межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:
Головою Комісії;
членами Комісії:
начальниками територіальних органів Комісії;
працівниками центрального апарату Комісії за письмовим дорученням Голови або членів Комісії;
працівниками територіальних органів Комісії за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії.
Справи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами: Головою Комісії; членами Комісії;
начальниками територіальних органів Комісії.
Голови та члени Комісії можуть розглядати справи про правопорушення і застосовувати до учасників ринку цінних паперів санкції, передбачені в розділі XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій. Начальник територіального органу Комісії розглядає справи про правопорушення та застосовує санкції до учасників ринку цінних паперів, що передбачені в підпунктах 1.1 - 1.14, 1.18 пункту І розділу XVII цих Правил, в санкції, передбачені підпунктами 1.15 - 1.17 та 1.19 пункту І розділу XVII цих Правил, застосовує у межах повноважень, наданих Комісією. Працівники нейтрального апарату Комісії та територіального органу Комісії розглядають справи про правопорушенні відповідно до письмового доручення і застосовують санкцію до учасників ринку пінних паперів, передбачену у підпункті 1.13 пункту І розділу XVII цих Правил.
(4) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

 1. Стаття 188/30. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб
 2. Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
 3. Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
 4. Стаття 163/1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів
 5. Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
 6. Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
 7. Стаття 244/16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 8. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
 9. Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
 10. Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів
 11. Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
 12. Стаття 163/11. Порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 13. Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
 14. Стаття 163/8. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії
 15. Стаття 223. Розміщення цінних паперів без реєстрацій* випуску
 16. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
 17. Стаття 163/9. Маніпулювання на фондовому ринку