<<
>>

Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144,145,147,148f - 1485 і 1887).
Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право голова, члени комісії та уповноважені комісією посадові особи.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 01.10.96 р.
№ 386/96-ВР, від 18.11.2003 p. № 1280-ІV, від 24.06.2004 р. № 1876-ІV; у редакції законів України від 01.06.2010 p. № 2299-VI, від 07.07.2011 р. № 3610-V І)
(1) Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації створено Указом Президента України № 1067/2011 від 23.11.2011 на виконання Закону України "Про телекомунікації". Цим же Указом затверджено Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКР31).
Згідно з Положенням, НКРЗІ є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та підзвітним Верховній Раді України. НКРЗІ є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю).
(2) Відповідно до статті 243 КУАП Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148/1 - 148/5 і 188/7).
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:

 1. Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
 2. Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
 3. Стаття 244/16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 4. Стаття 188/7. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
 5. Стаття 188/36. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
 6. Стаття 188/29. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 7. Стаття 188/21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
 8. Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 9. Стаття 100. Рада Національного банку України розробля основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
 10. Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
 11. Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва
 12. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.