<<
>>

Стаття 240. Органи рибоохорони

Органи рибоохорони розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил рибальства та охорони рибних запасів, передбачені статтею 50, частиною третьою статті 85, статтями 86і, 911 і 1885 цього Кодексу.
Від Імені органів рибоохорони розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі рибного господарства та його заступники, начальники басейнових управлінь по охороні, відтворенню рибних ресурсів і регулюванню рибальства та їх заступники, начальники відділів рибоохорони зазначених басейнових управлінь, начальники державних інспекцій рибоохорони, старші державні інспектори та державні інспектори рибоохорони.
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 03.04.86 р.
№ 2010-ХІ; законами України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 11.07.2003 р. № 1122-ІV)
(1) Центральним у системі органів рибохорони є Державне агентство рибного господарства України. Згідно статті 240 цього Кодексу, органи рибоохорони розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил рибальства та охорони рибних запасів, передбачені статтею 50, частиною третьою статті 85, статтями 86, 91 і 188 цього Кодексу.
Від імені органів Держагентства рибного господарства України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі рибного господарства та його заступники, начальники басейнових управлінь по охороні, відтворенню рибних ресурсів і регулюванню рибальства та їх заступники, начальники відділів рибоохорони зазначених басейнових управлінь, начальники державних інспекцій рибоохорони, старші державні інспектори та державні інспектори рибоохорони.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 240. Органи рибоохорони:

 1. Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией Комментарий к статье 240
 2. Статья 30.11. Утратила силу. - Федеральный закон от 03.12.2008 N 240-ФЗ
 3. Стаття 240. Платники податку
 4. Статья 240. Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда
 5. Стаття 240. Розгляд справ
 6. Стаття 240. Слідчий експеримент
 7. Статья 240. Непосредственность и устность
 8. Статья 240. Непосредственность и устность
 9. Статья 53. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
 10. § 240. Литтеральный договор во времена Юстиниана
 11. Статья 240. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Феде-ральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ.
 12. Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации
 13. Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОРГАНОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
 14. Статья 240. Безвозмездное изъятие прибыли (дохода)
 15. Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации