<<
>>

Стаття 238/3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва

Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 104 ).
Від імені органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) Головний державний інспектор України з насінництва - начальник Української державної насіннєвої інспекції, державний інспектор України з розсадництва - начальник Української державної інспекції, Головний державний інспектор України з квітково-декоративної о насінництва та розсадництва - начальник Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції.
Головний державний Інспектор України з лісового насінництва - начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори з насінництва Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст, головні державні інспектори з лісового насінництва - начальники зональних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) державні інспектори з насінництва державних насіннєвих інспекцій, державні інспектори з розсадництва державної помологічно-амнелоїрафічної Інспекції, державні інспектори з квітково-декоративного насінництва та розсадництва державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, державні інспектори з лісового насінництва державних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 238 згідно з Законом України від 17.11.99 p.
№ 1228-XIV; у редакції Закону України від 17.06.2004 р.№ 1805-ІV)
(1) Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва складають чотири державні інспекції - Українська державна насіннєва інспекція. Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція. Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекції та Українська державна лісонасіннєва інспекція. Всі чотири входять до системи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади - Державної інспекції сільського господарства України.
(2) Згідно статті 238-3 цього Кодексу зазначені інспекції розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 104і).
Вичерпний перелік посадових осіб, уповноважених від імені органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, наведено в частині другій коментованої статті.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 238/3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва:

 1. Стаття 238/1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель
 2. Стаття 104/1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
 3. Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду.
 4. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення рослинного світу.
 5. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів.
 6. Стаття 212/4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
 7. Державний контроль в галузі охорони водних об'єктів: законодавчі вимоги щодо відтворення водних об'єктів і відновлення якості водних ресурсів.
 8. Стаття 244/5. Органи державного контролю за цінами
 9. Стаття 231/1. Органи державного геологічного контролю
 10. Стаття 244/1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
 11. Стаття 244/8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
 12. Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 13. Стаття 188/17. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю
 14. Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы
 15. § 3. Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки