<<
>>

Стаття 238/1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель

Органи державного контролю за використанням та охороною земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 52 - 53 , 54 - 56 та 1885 цього Кодексу).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель І його заступники, головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і їх заступники, старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель і державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій.
(Доповнено статтею 238 згідно із Законом України від 03.02.93 р.
№ 2977-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 11.12.2003 р. № 1377-ІV, від 15.04.2008 р. № 271-VI, від 16.06.2011 p. № 3521-VI)
( 1 ) Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюють органи Державної екологічної інспекції України. Згідно статті 238-1 цього Кодексу, ці органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 52 - 534,54 - 56 та 1885 цього Кодексу).
Від імені Держекоінспекції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель і його заступники, головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і їх заступники, старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель і державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 238/1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель:

 1. Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з вивчення, використання й охорони надр.
 2. Державний, самоврядний та громадський контроль за охороною земель: моніторинг стану земель і ґрунтів та його наукове і практичне значення.
 3. Стаття 238/3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва
 4. Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 5. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення рослинного світу.
 6. Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду.
 7. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів.
 8. Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду
 9. Землі як об'єкт правової охорони: правовий режим цільового використання окремих категорій земель.
 10. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.
 11. Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини
 12. Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради здійснює Рахункова палата.
 13. Стаття 244/5. Органи державного контролю за цінами
 14. Стаття 231/1. Органи державного геологічного контролю
 15. Стаття 244/1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
 16. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.