<<
>>

Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України

Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185 цього Кодексу.
Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, є остаточною і оскарженню не підлягає.
(Доповнено статтею 2211 згідно із Законом України від 07.07.2010 p.
№ 2453-VI)
(1) Стаття 221-1 КУАП наділила всі місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, виші спеціалізовані суди та Верховний Суд України правом розглядати справи про адмінправопорушення у вигляді прояву неповаги до суду. Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, буде остаточною і не підлягатиме оскарження ані в порядку, передбаченому цим Кодексом для оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень, ані в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України (КАСУ, КПКУ, ГПКУ).
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України:

 1. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
 2. Стаття 291. Суди апеляційної інстанції
 3. Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
 4. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 5. 4.2. Верховный суд республики, краевой(областной)суд, суд города федерального значения, суд автономной области и автономного округа
 6. Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України, 2012
 7. Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
 8. Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.
 9. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
 10. Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не д,Єй як однієї третини народних депутатів України від її конституції ного складу може розглянути питання про відповідальність Кабі нету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри КабіНе, тові Міністрів України більшістю від конституційного складу Ben. ховної Ради України.
 11. Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
 12. Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України – за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.