<<
>>

Стаття 212/3. Порушення права на інформацію

Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян", "Про доступ до судових рішень" та "Про засади запобігання і протидії корупції", - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка.
Виключено
(Доповнено статтею 2123 згідно із Законом України від 03.04.2003 р. № 676-ІV, із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 22.12.2005 р. № 3262-ІУ, Від 13.01.2011 р.№2938-УІ, від 13.01.2011 р. № 2939-VI, від 07.04.2011 р. № 3207-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері інформації. Предмет правопорушення - інформація.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у неправомірній відмові в наданні інформації, несвоєчасному або неповному наданні інформації, наданні інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян", "Про доступ до судових рішень" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (склад - формальний).
3. Суб'єкт адміністративного проступку- спеціальний (посадові особи) (ч. І цієї статті); особливий (посадові особи, яких вже було піддано адміністративному стягненню) (ч.2 цієї статті).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 212/3. Порушення права на інформацію:

 1. Стаття 212/5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
 2. Стаття 212/12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії
 3. Стаття 212/13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
 4. Стаття 212/8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі
 5. Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
 6. Стаття 212/4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
 7. Стаття 212/10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму
 8. Стаття 212/15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії
 9. Стаття 212/20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму
 10. Статья 212. Массовые беспорядки Комментарий к статье 212
 11. Стаття 212/9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації
 12. Стаття 212/14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях
 13. Статья 212. Субъекты права собственности
 14. § 6. Інформація як об'єкт цивільних прав