<<
>>

Стаття 212/7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

Порушення встановлених законом порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії, порушення порядку складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, - тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2007 р.
№ 698-У)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого та референдного процесу.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких альтернативних формах:
1) порушенні встановлених законом (Законом України "Про Державний реєстр виборців") порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії або порядку складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі;
2) порушенні встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, наданні недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі;
3) порушенні вимог закону (законів України про вибори) про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування.
Всі склади правопорушень - формальні.
3.
Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи органів ведення Державного реєстру виборців; особи, на яких законом покладено обов'язок щодо надання відомостей про виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, а також обов'язок щодо виготовлення списків виборців).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу (для всіх складів правопорушень, передбачених цією статтею), так і у формі необережності (для складів правопорушень, передбачених ч.ч. 2 і 3 цієї статті).
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 212/7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків:

 1. Стаття 212/8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі
 2. Стаття 149/1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 3. Стаття 163/11. Порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 4. Стаття 186/3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень
 5. Стаття 164/1. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат
 6. Стаття 223-2. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 7. Стаття 163/5. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
 8. Стаття 184/2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків
 9. Стаття 127/1. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 10. Стаття 166/4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
 11. Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
 12. Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
 13. Подання скарги або внесення подання зупиняє виконання постанови митного органу по справі про порушення митних правил до закінчення розгляду скарги (подання).
 14. Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю
 15. Стаття 212/5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
 16. Стаття 212/9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації
 17. Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
 18. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
 19. Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 20. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.